Fotovoltaické elekrárny

Společnost AIRS, s.r.o. navrhuje a dodává fotovoltaické elektrárny pro domácnosti i pro právnické osoby na klíč. Součástí dodávky je i monitorování a především "chytré" řízení elektrárny a vybraných spotřebičů elektrické energie. Cílem je, aby pořízení vlastního zdroje elektrické energie dávalo ekonomický a samozřejmě i ekologický smysl. Důraz klademe na automatizaci systému tak, aby co nejméně zatěžoval provozovatele, ale zároveň se choval tak, jak si provozovatel přeje. Pro tyto účely využíváme naši platformu RAAM4.0, která je schopna online v reálném čase monitorovat výrobu a spotřebu elektrické energie, měnit parametry systému a automaticky regovat na aktuální stav


Komunitní energetika

Věříme v decentralizaci zdrojů elektrické energie. Komunitní energetika je ideálním příkladem, jak lze tuto decentralizaci uvést do praxe. Současná legislativa v České republice sice významnému rozvoji komunitní energetiky nenahrává. Nicméně věříme, že v blízké budoucnosti se naši zákonodárci budou inspirovat za hranicemi a nastavení fungování energetických společenstev budou upravena tak, aby dávala smysl jak ekonomický, tak především "energetický".
Primárně pro obce a menší sídla v současné době zpracováváme studie pro ověření výhodnosti komunitní energetiky a její parametrizaci pro konkrétní případy.
Součástí příprav na rozmach komunitní energetiky připravujeme platformu RAAM4.0. Tato platforma bude využita jako centrální systém pro všechny členy komunity - monitoring výroby a spotřeby, optimalizace spotřeby s ohledem na vývoj ceny elektrické energie na trhu a predikce výroby atp.