:: Vybrané reference ke stažení ::

Deskový fotobioreaktor a trubkový fotobioreaktor pro pěstění řas

Deskový a trubkový fotobioreaktor / 2021

Kompletní dodávka deskového a trubkového fotobioreaktoru vč. elektroinstalace (měření rozpuštěného CO2, pH, 02, teplot, tlaků a průtoků vč. zápisu do elektronických zapisovačů, peristaltická čerpadla atp.).

Bezdrátový systém online měření a vyhodnocení tloušťky potrubí Emerson Permasense (sledování míry koroze)

Bezdrátové měření síly stěny potrubí / 2021

Systém pro bezdrátové online měření a vyhodnocování síly stěny potrubí Emerson Permasense pro sledování korozivních ztrát způsobených agresivními médii.

Fréza pro frézování mycích houbiček

Fréza mycích houbiček / 2021

Dodávka frézy pro frézování mycích houbiček (polotovarů). Komplexní dodávka strojní části, elektro i řídicího systému.

Stlačovadlo kolevových vozidel

Stlačovadlo kolejových vozidel / 2020

Návrh systému pro obsluhu stlačovadla kolejových vozidel (RAAM4.0: ovládání a automatické generování reportů z provedených testů, S7-1500, 33x Siwarex, 120Hz ukládání měřených dat z tenzometrů).

Rozpoznávání licích šroubů a DMC na obrobcích pomocí neurovoných sítí

Rozpoznávání licích šroubů a DMC / 2020

Systém rozpoznávání licích šroubů a DMC pomocí neuronových sítí vč. systému pro obsluhu (RAAM4.0: tablety, čtečky DMC/QR, automatická kontrola úkonů obsluhy, reporting).

Destilační dvoukolonová jednotka

Destilační dvoukolonová jednotka / 2020

Dodávka na klíč ve všech profesích. Atmosférická a vakuová (5kPa) destilace uhlovodíků.

Separátor UCO

Separátor UCO / 2020

Dodávka separátoru pro čištění UCO (used cooking oil / použitý kuchyňský olej) vč. čerpadla a řídicího systému.

Pyrolýzní jednotka na zpracování odpadních plastů

Pyrolýzní jednotka na zpracování odpadních plastů / 2020

Dodávka na klíč ve všech profesích. Pyrolýzní jednotka s bezosým elektrickým spirálovým dopravníkem pro termický rozklad odpadních plastů vč. periferií.

Točna pro testování odporu dvojkolí kolejových vozidel

Točna / 2020

Návrh systému pro obsluhu točny pro testování odporu dvojkolí kolejových vozidel vč. jejich vážení (RAAM4.0: ovládání a automatické generování reportů z provedených testů, S7-1500)

Bezobslužnost kabiny K2.3

Bezobslužnost kabiny / 2019

Zajištění bezobslužnosti kabiny, ze které byly původně manuálně ovládány vlečníky a dopravníky pro přepravu až 80m dlouhých sochorů o teplotě 1000 °C (instalace 9ks 4K kamer, rozpoznávání a sledování v reálném čase, automatizace procesu, S7-400).

Tréninkové centrum Unipetrol

Tréninkové centrum Unipetrol / 2019

Návrh a dodávka kompletní části ASŘTP, MaR a elektro (WinCC, Simatic S7-1500, PI).

Robotizace pracoviště swaging

Robotizace pracoviště / 2018

Návrh (konstrukce, elektro) a kompletní dodávka robotizace stávajícího pracoviště (FANUC roboti, Mitsubishi PLC, dopravníkový systém a podavač).

Řídicí systém pro laboratorní fermentor

Laboratorní fermentor / 2018

Dodávka řídicího systém a elektro rozvaděče pro laboratorní fermentor (Siemens S7-1200, HMI).

Dodávka pokusné míchané nádoby

Míchaná nádoba / 2018

Návrh (konstrukce, elektro) a kompletní dodávka míchané nádoby s čerpadlem.

Jednoúčelový stroj na čištění olejových pump

Jednoúčelový stroj na čištění olejových pumpy / 2018

Návrh (konstrukce, elektro, ŘS) a kompletní dodávka jednoúčelového stroje na čištění olejových pump (Mitsubishi PLC, HMI, FESTO, LENZE).

Ecoflex / elektro a MaR

Vedení projetku Ecoflex elektro a MaR / 2017-8

Vedení projektu Ecoflex (částí MaR a elektro) pro papírnu Mondi Štětí.

Automatizace blokových nůžek v sochorové válcovně

Automatizace blokových nůžek v sochorové válcovně / 2018

Návrh a kompletní dodávky strojní, elektro, MaR a ŘS systému pro zajištění bezobslužnosti blokových nůžek v sochorové válcovně (Siemens S7-400, HMI, Intouch).

Rekonstrukce řídicího systému hákovačky

Stroj na výrobu podokapních háků / 2018

Rekonstrukce řídicího systému, elektro a pneumatiky jednoúčelového stroje pro výrobu podokapních háků (Siemens S7-1200, Wago, FESTO).

Řídicí systém pro poklopovou pec

Poklopová pec / 2017

Dodávka řídicího systému vč. SCADA systému (Siemens S7-1200, WinCC) a části elektro pro plynovou poklopovou pec s rekuperačními hořáky o celkovém tepelném výkonu 2 MW.

Čištění kuchyňských olejů (UCO)

Čištění použitého oleje (UCO) / 2017

Kompletní dodávka na klíč pokusné poloprovzní jednotky na čištění použitých kuchyňských olejů (Siemens S7-1200, vzdálený přístup, filtrační nádoby, centrifuga atd.).

Řídicí systém pro jednotku Super claus HCU

Jednotka HCU / 2016

Dodávka řídicího systému (ADAM Advantech, Control Web) a části elektro pro laboratorní jednotku Super claus HCU.

Filtrace a klimatizace karcinogenního provozu

Průmyslová filtrace a klimatizace / 2016

Kompletní dodávka na klíč průmyslové filtrace karcinogenního provozu vč. klimatizace (výkon ventilátorů 80kW, výkon elektrického topení/chlazení 43kW, výkon výměníku pára/voda 380kW).

Vysokotlaká laboratorní jednotka HPU na výrobu kyseliny octové

Jednotka HPU / 2016

Výroba reaktoru (300bar) a úprava vysokotlaké části laboratorní jednotky HPU. Úprava řídicího systému (ADAM Advantech, Control Web, Siemens S7-1200). Regulační stanice dusíku (280bar / 40bar). Rozvody plynů N2, Air, CH4, C2H4, C2H6, CO2.

Rotační parní vakuová sušárna

Řídicí systém vakuové sušárny / 2016

Návrh a dodávka řídicího systému (Siemens S7-1200) včetně části elektro a M&R pro rotační parní vakuovou sušárnu. Instalace systému vzdálené správy RAAM 4.0

Plynová komorová pec

Plynová komorová pec / 2016

Kompletní dodávka celé pece na klíč s možností žíhat v dusíkové atmosféře (240 kW tepelný výkon, 8 kW elektrický příkon) vč. řídicího systému (Siemens S7-1200).

Plynová poklopová pec

Plynová poklopová pec / 2016

Kompletní dodávka elektro, MaR a řídicího systému (Siemens S7-1200, Control Web) pro poklopovou pec (2,3 MW tepelný výkon, 90 kW elektrický příkon). Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Rekonstrukce elektrických rozvaděčů

Rozvodna NN / 2016

Návrh a dodávka rozvaděčů do rozvodny NN vč. kompenzačního rozvaděče (12 rozvaděčových skříní, 150 vývodů). Řídicí systém Siemens S7-1200.

Řídicí systém pro mixér EIRICH

Mixér EIRICH / 2016

Návrh a dodávka řídicího systému pro vysokootáčkový mixér EIRICH včetně měniče frekvence (75kW). Napojení na stávající dávkovací systém a jejich synchronizace. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

ReNOx: Odstraňování NOx

ReNOx / 2015

Návrh a dodávka řídicího systému pro jednotku na odstraňování NOx ze vzdušiny včetně kompletní dodávky části elektro. Funkce řídicího systému ReNOxu napojeny na stávající systémy zdrojů NOx pro jejich vzájemnou synchronizaci. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Rozvodna NN: Výroba rozvaděčů

Rozvodna NN / 2015

Návrh a dodávka rozvaděčů do rozvodny NN (7 rozvaděčových skříní, 120 vývodů).

Míchadlo pro optimalizaci hydrogenace

Míchadlo / 2015

Návrh a výroba míchadla pro optimalizaci procesu hydrogenace ve vysokotlakém (200bar) poloprovozním autoklávu.
Video ke stažení

Malá rotační pec: Řídicí systém

Malá rotační pec / 2015

Návrh a dodávka řídicího systému a systému vah pro řízení hmotnostního průtoku pecí vč. řízení teploty a podtlaku v peci. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Srážení: Optimalizace řídicího systému

Řízení a optimalizace srážení / 2015

Návrh a dodávka řídicího systému a polní instrumenace pro proces srážení na základě měření pH. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Vakuová sušárna: Optimalizace sušení

Optimalizace vakuového sušení / 2015

Návrh a dodávka řídicího systému a polní instrumentace pro optimalizaci procesu sušení ve vakuové sušárně.

Laboratorní jednotka Superclaus MRU

Superclaus MRU / 2014

Návrh, výroba a montáž laboratorní jednotky Superclaus MRU včetně řídicího a SCADA systému. Dodávka kontinuálních mikropump a ultratichého kompresoru stlačeného vzduchu.

Automatická pila K150: Optimalizace řídicího systému

Automatická pila K150 / 2014

Výměna řídicího systému včetně časové optimalizace řezání materiálu na automatické pile. Vzdálený přístup k systému.

Mixér AVA: Řídicí systém

AVA mixér / 2014

Návrh a dodávka řídicího systému pro vysokootáčkový mixér AVA včetně měniče frekvence (55kW). Napojení na stávající dávkovací systém a jejich synchronizace. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

SASOL výrobní linka: Výroba rozvaděčů a řídicí systém

SASOL výrobní linka / 2014

Kompletní dodávka na klíč včetně projektové dokumentace na výrobní linku (800kW, 17 rozvaděčových polí). Řídicí systému pro cca 50 technologií. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Segregace Odpadních vod: Řídicí systém a potrubní trasy

Segregace OV / 2014

Kompletní dodávka na klíč. Návrh segregace průmyslových odpadních vod, projektová dokumentace, výroba a dodávka potrubí, dodávka čerpadel. Dodávka řídicího systému a polní instrumenace pro proces segregace OV na základě měření vodivosti a pH. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Automatický výtah pro dopravu big bagů

Automatický výtah / 2014

Návrh a dodávka automatického výtahu pro dopravu palet s big bagy na klíč. Dodávka řídicího systému a polní instrumenace včetně vzdáleného přístupu k systému.

Extrudační stroj Bonnot: Řídicí systém

Extrudační stroj Bonnot / 2014

Návrh a dodávka řídicího systému pro extrudační stroj Bonnot s kráječem a feederboxem včetně měničů frekvence (22 + 4 + 1kW). Napojení na stávající systém sušárny a jejich synchronizace. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Laboratorní jednotka superclaus 4RU

Superclaus 4RU / 2013

Modifikace laboratorní čtyřreaktorové jednotky Superclaus 4RU. Úprava řídicího a SCADA systému.

Linka R-CAT: Řídicí systém

Linka R-CAT / 2013

Návrh a dodávka modifikace výrobní linky pro výrobu produktu R-CAT. Návrh a dodávka řídicího systému a polní instrumenace včetně vzdáleného přístupu k systému.

Doprava sádrovce

Doprava sádrovce / 2013

Dodávka části elektro vč. projektové dokumentace pro zálohu dopravy energosádrovce.

Pece Realistic: Řídicí systém

Pece Realistic / 2013

Návrh a dodávka řídicího systému a polní instrumenace včetně vzdáleného přístupu k systému.

Výrobní linka: Řídicí sytém a výroba rozvaděčů

Výrobní linka / 2012

Kompletní dodávka na klíč včetně projektové dokumentace na výrobní linku (1000kW, 23 rozvaděčových polí). Řídicí systému pro cca 100 technologií. Vzdálený přístup k systému, ukládání provozních dat a jejich analýza.

Laboratorní jednotka superclaus BSU1

Superclaus BSU1 / 2012

Rekonstrukce laboratorní jednotky Superclaus BSU1 (část elektro). Dodávka řídicího a SCADA systému.

Prekompaktor: Řídicí systém

Prekompaktor / zhutňovač / 2012

Návrh a dodávka řídicího systému na klíč pro zhutňovač HOSOGAWA.

Optimalize - spotřeba páry

Optimalizace - pára / 2011

Studie návratnosti při investici do optimalizace využití páry při výrobních procesech. Následná dodávka na klíč a vyhodnocení úspor (návratnost investice 9 měsíců).

Třinecké železárny
Evromat
ČVUT FS
Eurosupport Manufacturing Czechia
Unipetrol RPA
Mondi Štětí
Unicre
Hitachi