AIRS, s.r.o. logo EU

AIRS, s.r.o. - Inženýrsko dodavatelská společnost

Inženýrsko dodavatelská společnost AIRS s.r.o. byla založena skupinou absolventů ČVUT oboru řídicí systémy v Praze. Náš mladý tým nabízí nejen standardní odborné služby v oblasti regulace a měření, ale také se soustředí na optimalizaci stávajících řídicích systémů, jejich modelování a simulaci s cílem snížit provozní náklady a maximalizovat kvalitu výroby.

Důležitou součástí politiky společnosti AIRS s.r.o. je individuální a profesionální přístup k zákaznikovi, což zahrnuje odborné prezentace nabízených i realizovaných projektů, detailní dokumentaci, návody k obsluze atd.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Tvorba nového SW produktu společností AIRS, s.r.o. registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007819.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Pořízení nové technologie na výrobu plynových a elektrických pecí registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008464

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Využití strojového vidění pro trasování pohyblivých elementů v procesu válcování registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018686

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Matematický model kalící pece v sochorové válcovně registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022867

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Automatické kamerové rozpoznání unikátního identifikátoru hutního polotovaru registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027839